Keeletase B2

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täiendkoolitus.

 

Õppemaht: 450 akadeemilist tundi, millest on 200 kontakttundi ning 250 tundi iseseisvat tööd.

Õppe alustamise tingimused: õppija on edukalt sooritanud B1 tasemeeksami, või läbinud eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täiendkoolituse, või on sooritanud firmasisene test mis vastab B1 tasemele.

Rühma suurus: 4-12 inimest.

Koolituse maksumus: 2440 eur (sis KM)

 

 Õpiväljundid

Kursuse lõpus õppija

  • kirjutab sobivas stiilis selgeid, üksikasjalikke tekste nii oma huvivaldkonna piires kui tuttavatel abstraktsetel teemadel ja põhjendab hästi oma seisukohti;
  • kuulamisel mõistab selgelt liigendatud juttu enamikul igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel;
  • mõistab suhteliselt keeruka ja pika üld- ja erialakeelse jutu põhisisu;
  • mõistab keerukamate tekstide põhisisu ja leiab olulise info;
  • väljendub selgelt huvivaldkonda puudutavatel teemadel;
  • selgitab oma vaatenurka ning toob välja nähtuste tugevaid ja nőrku külgi.

B-LINGUA KOOLITUSED OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusele registreerimiseks helista 58101778 või kirjuta b.lingua.kool@gmail. com.