Keeletase A2

Eesti keele A2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus

Õppekava on kinnitatud kantsleri käskkirjaga nr 1.1-3/20/191 6.08.2020 .

Koolituse toimumise aega: September 2020 – aprill 2021.

Keeletaseme omandamiseks kuluv aeg:  240 akadeemilist tundi õpet, millest 180 auditoorset ja 60 tundi iseseisvat tööd

Omandatavad suhtlusoskused:
Ümbruse kirjeldamine; tunnete, soovide, emotsioonide ja unistuste väljendamine; kauba kohta küsimine poes või turul; vestluse alustamine; viisakusväljendite kasutamine vestluses; enesetunde kirjeldamine; ajamääruste, hindade väljendamine; broneeringute teostamine; ettevõtte tutvustamine; oma kodukoha (kodulinna) tutvustamine; informatsiooni hankimine ja jagamine, sh. telefoni teel; probleemide kiire lahendamine jne.

Õpitulemused:
• Mõistab lühikesi lihtsa sisuga tekste, mis on kirjutatud igapäevases üldkeeles või mis on seotud õppija tööga.
• Oskab lühidalt ja lihtsalt kirjeldada sündmusi ja toiminguid.
• Oskab kirjeldada kavatsusi ja kokkuleppeid.
• Oskab kirjeldada oma perekonda, elutingimusi, õpinguid, praegust ja eelmist tööd.
• Oskab kirjeldada varasemaid tegevusi ja isiklikke kogemusi.
• Oskab keelt piisavalt, et tulla suurema pingutuseta toime igapäevasuhtluses.
• Mõistab üldjuhul selget kirjakeelset juttu tuttaval teemal.
• Suudab tabada teleuudiste põhisisu kui pilt kommentaare toetab.

Koolituse maksumus: 1800 eurot. ( Hind on käibemaksuga ja sisaldab ka õppematerjalide maksumust)

B-LINGUA KOOLITUSED OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusele registreerimiseks helista 58101778 või kirjuta b.lingua.kool@gmail. com.