Keeletase B1

Eesti keele B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus

Õppemaht: 240 akadeemilist tundi, millest 160 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd.

 

Omandatavad suhtlusoskused:
Oma arvamuse, nõuannete avaldamine, palvete ja ettepanekute edastamine, informatsiooni hankimine, nõustumise ja mittenõustumise väljendamine, rahulolu ja rahulolematuse väljendamine, kaebuste edastamine ja kaebustele reageerimine, hulga ja koguse väljendamine, kaastunde ja poolehoiu väljendamine, arutlemine töö ja vabaaja teemadel, sõnumite edastamine, oma töökoha tutvustamine, töötingimuste kirjeldamine, ettevõtete/asutuste võrdlemine, e-mailide kirjutamine jne.

Õpitulemused:
• Mõistab lihtsaid tekste kui teema kuulub tema huvivaldkonda.
• Oskab leida ja mõista teavet igapäevatekstides.
• Mõistab üldist arutluskäiku tekstis, kuid ei pruugi aru saada üksikasjadest.
• Oskab kirjutada lühikesi ettekandeid.
• Oskab kirjeldada ootamatute sündmuste olulisemaid üksikasju.
• Oskab kirjeldada unistusi, soove, püüdlusi.
• Oskab kirjeldada raamatu või filmi sisu ja oma muljeid.
• Oskab lühidalt põhjendada ja selgitada arvamusi, kavatsusi ja toiminguid.
• Oskab konteksti põhjal tabada juhuslike tundmatute sõnade tähendust ja saab aru lausete mõttest kui teema on tuttav.
• Suudab jälgida pikema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et kõneldakse üldkeeles ja hääldus on selge.
• Mõistab lihtsas sõnastuses faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel.
• Suudab jälgida loengut vm esinemist oma valdkonnas, kui teema on tuttav, esitus lihtne ja ülesehitus selge.
• Mõistab enamiku salvestatud või ringhäälingus leviva materjali sisu, kui teema on tuttav, jutt suhteliselt aeglane ja selge.
• Suudab jälgida paljusid filme, kus pilt ja tegevus kannavad süžeed ning kus sündmustik on lihtne ja selge.

 

Koolituse algus: veebruar 2024

Õppemaht: 240 akadeemilist tundi, millest on 160 kontakttundi ning 60 tundi iseseisvat tööd.

Õppe alustamise tingimused: õppija on edukalt sooritanud A2 tasemeeksami, või läbinud eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täiendkoolituse, või on sooritanud firmasisene test mis vastab A2 tasemele.

Rühma suurus: 4-12 inimest.

Koolituse maksumus: 1920 eur (sis KM)

B-LINGUA KOOLITUSED OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusele registreerimiseks helista 58101778 või kirjuta b.lingua.kool@gmail. com.