Inglise keele kursus A2 (kaugõpe)

Õppe eesmärk:
Omandada keeleoskuse tase A2, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades , mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

Inglise keele A2 taseme kaugõppe kurrsus on mõeldud õppijale, kelle teadmised vastavad A1 tasemele ning toimub ZOOM või WEBINAR keskkonnas.

Õppe kogumaht:  160 tundi, neist 100 tundi akadeemilist tööd.

Koolituse lõpuks õppija:

-saab aru fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö);
-saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid);
-saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab kaasa rääkida, oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd;
-oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja.

Õppe sisu

 1. You and me. Isikuandmed. Enda tutvustamine. Perekond. Viisakusväljendid.
 2. A good Job! Ametid ja töö. Kellaaeg. Lihtolevik – he/she/it. Eitus ja küsimus. Asesõna.
 3. Work hard, play hard! Vaba aeg. Nädalavahetus linnas ja maal. Igapäevane suhtluskeel.
 4. Somewhere to live. Kodu ja sisustus. Minu kodu. Linnatänaval. Kuulsad ehitised. 
 5. Super me! Mida ma teha oskan? Can/can`t. Määrsõna.
 6. Life`s ups and downs. Elulugu. Lihtminevik; reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad.
 7. Dates to remember. Minu elu. Jutustame lugusid. Tähtpäevad.
 8. Eat in or out? Söök ja jook. Vajalikud asjad. Sisseostude tegemine.
 9. City living. Linnas ja maal. Suurlinnad. Tee juhatamine. Minu elukoht.
 10. Where on earth are you? Inimese välimus. Rõivad. Inimese kirjeldamine. 
 11. Going far. Milline on ilm? Erinevad paigad. Reisiplaan. Puhkus.
 12.  Never ever! Transport. Reisimine.

Koolituse toimumise aeg: kokkuleppel

Õppe maksumus: 25 eur /ak. tund